Oproep

“We hebben 14 jaar gestreden om het PAB erdoor te krijgen en nog eens 14 jaar om het te behouden en de mogelijkheden uit te breiden. Er kan nog veel aan verbeterd worden, maar  het heeft toch bewezen dat het een inclusief leven en zelfsturing mogelijk kan maken. We gaan dit nu niet zonder slag of stoot opgeven!”

 Actiegroep RIP PAB PGB bij lancering van www.rip-pab-pgb.be, 13/12/13

Deze website is een oproep aan personen met een beperking én politici om het voorontwerp van decreet rond persoonsvolgende financiering NIET goed te keuren in zijn huidige vorm.

Samengevat:

  • De huidige regering zet de lijnen voor persoonsvolgende financiering uit die beschrijven hoe personen met een beperking zouden ondersteund gaan worden in de nabije toekomst.
  • We concluderen dat het decreet zonder grondige wijzigingen de afschaffing van PAB en PGB betekent. Dat zal een achteruitgang zijn op vlak van zelfbeschikking en participatie.
  • Het garandeert niet het  recht op ondersteuning voor iedere persoon met een ondersteuningsnood
  • We vragen aan de overheid om de regelgeving PAB en PGB te behouden, de toegangspoort niet te verengen, de inschatting van ondersteuningsnood en het bepalen van de budgethoogte zuiver te houden

 Waarover gaat het? 

Wat zijn onze bekommernissen?

Concentrische cirkels en ondersteuningsplan

Besluit:

1/ Het ontwerpdecreet zoals het nu voorligt biedt geen garanties dat in de toekomst nog kan wat nu mogelijk is met een PAB (en PGB)

2) het garandeert geen  recht op ondersteuning voor iedereen met een ondersteuningsnood.